top of page

אני אגרונומית מוסמכת, בעלת ניסיון של למעלה מ-35 שנה בתכנון גנים ומערכות השקיה. 
 

את לימודי האקדמיים סיימתי בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, ובמהלך השנים ,בנוסף לעבודות התכנון והפיקוח,הרצתי במוסדות אקדמיים שונים כמו בית ברל, בבית הספר לאדריכלות "סדנא" ,סדנאות של ה'מועצה לישראל יפה' ועוד – בנושאי תכנון גינון ומערכות השקיה. במשך השנים פירסמתי כתבות ומאמרים במסגרת הירחונים "גן ונוף", "עלי כותרת", "גינה ירוקה" ,"פפירוס" ובעיתון "הארץ".

 

אני עורכת סקרי עצים בוגרים בהתאם להנחיות פקיד היערות הראשי ותיקון 89 - שמירה על עצים לחוק התכנון והבנייה.


אני עובדת עם לקוחות במגזר הפרטי והציבורי, רשויות ומוסדות, וכן עם אדריכלים מובילים.

טל גליקמן

bottom of page