top of page

טל גליקמן

תכנון גנים

ומערכות

השקייה

1

דרוש גיל מסוים, הייתי אומר דרושה אימהות מסוימת כדי שאדם יהפוך  לגנן..."

גנן לא נולד מייחור, מזרע, מבצל או מפקעת ,כמו שנידמה, אלא נולד  

    "מניסיון, מהסביבה ומתנאי הטבע 

        

קארל צ׳אפק-שנת הגנן

2

תהליך העבודה

4

4

תהליך הקמת גינה

תיאום, פיקוח ומתן הנחיות לגנן המבצע, כולל אישור טיב הצמחים במשתלה, סוג הסלעים,חלוקי הנחל וכדומה. פיקוח צמוד על כל תהליך הביצוע.

3

פגישה שניה

הגשת תוכנית מפורטת כולל אומדן תקציבי לביצוע.

2

הגשת תוכנית רעיונית משורטטת.

1

פגישה ראשונה באתר לשם התרשמות מהשטח ולשם היכרות עם הלקוחות ועם רצונותיהם. חתימה על הסכם עבודה לאחר קבלת תוכנית מדידה של השטח.

*פגישה זו אינה כרוכה בתשלום.

פגישה ראשונה

פגישת הכרות

5

תהיו בקשר

Glikmans@zahav.net.il 

  Tel 054-4548475 

Fax 057-7941274 

Success! Message received.

bottom of page